ORGANI KLUBA

Upravni odbor

ALENKA ČERNE SEDEJ
predsednica kluba

ŠTEFAN ŠINKO
častni predsednik kluba

ZOLTAN ČASAR
podpredsednik kluba

SABINA STRNIŠA
tajnica kluba

Splošne informacije, urejanje članstva, objava vsebine na spletni strani.


Člani
 UO
Katja Rožman Pohlen, Katja Butina, Oton Fantur, Andreja Štandecker in Neli Šuler 

Nadzorni odbor

Člani 
Marjana Štempihar, Danaja Štempihar in Nina Prcač Dolinšek

Disciplinska komisija

Člani 
Mateja Lednik, Klavdija Benčič in Jana Krek

Vzrejna komisija

ŠPELA ŽIDAN
predsednica

Člani VK
Alenka Černe Sedej, Katja Rožman Pohlen, Andreja Čučnik in Sabina Strniša 

Informacije glede vzreje in vzrejnih pregledov: 

vzrejaskvpm@gmail.com

 

Vzrejni referenti

ANDREJA ČUČNIK

ŠPELA ŽIDAN

NECA JERKOVIČ

SABINA STRNIŠA

Komisija za odlikovanja

Člani 
Zoltan Časar in Slavi Poerš 

Komisija za top 10

Člani
Zoltan Časar, Marjana Štempihar in Špela Židan