ORGANI KLUBA

Upravni odbor

ALENKA ČERNE SEDEJ
predsednica kluba

ŠTEFAN ŠINKO
častni predsednik kluba

ZOLTAN ČASAR
podpredsednik kluba

SABINA STRNIŠA
tajnica kluba

 Splošne informacije, urejanje članstva, objava vsebine na spletni strani.


Člani
 
Katja Rožman, Katja Butina, Oton Fantur, Andreja Štandecker in Neli Šuler 

Nadzorni odbor

Člani 
Marjana Štempihar, Danaja Štempihar in Nina Prcač Dolinšek

Disciplinska komisija

Člani 
Mateja Lednik, Klavdija Benčič in Jana Krek

Vzrejna komisija

KATJA ROŽMAN
predsednica

Člani 
Alenka Černe Sedej, Andreja Čučnik in Špela Židan

Vzrejni referenti

ANDREJA ČUČNIK

ŠPELA ŽIDAN

NECA JERKOVIČ

Komisija za odlikovanja

Člani 
Zoltan Časar in Slavi Poerš 

Komisija za top 10

Člani
Zoltan Časar, Marjana Štempihar in Špela Židan