TOP 10 pravilnik

PRAVILA TOČKOVANJA

  • v tabeli označite (x) samo dosežene rezultate ter priložite kopijo ocenjevalnega lista / ne vpisujte točk
  • pri nazivih označenih z * se točke samo seštevajo
  • vse ostale ocene in nazivi se točkujejo po naslednjih pravilih:

– točke z državne razstave ( cac ) – faktor x 1
– točke z mednarodne razstave (cacib) – faktor x 2
– točke z evropske razstave – faktor x 6
– točke s svetovne razstave – faktor x 8
– točke s pasemskih specialk – faktor x 4 (iz vsake države samo en (1) rezultat-ena specialka )
– točke s Crufts razstave – faktor x 7
– odl.I v razredu prvakov (velja za države, kjer se v razredu prvakov ne podeljuje cac) = enako cac točkam
– kandidatura za VDH prvaka = enaka cac točkam
– 
točke s SKVPM klubske razstave – faktor x 5

Primer:
• na CAC razstavi ste dosegli naziv BOB ( odlično I=10 , cac=20, bob=35; skupaj 65 točk)
• na CACIB razstavi ste dosegli isti naziv ( 10+20+30+35 x faktor 2 = 190 točk )
• na SKVPM klubski razstavi ste dosegli isti naziv ( 10+20+35 x faktor 5 = 325 točk )

NOVO: Posebna priznanja prejmejo prijavljeni psi / psice VETERANI. Pogoj za prijavo veterana je starost psa / psice 7 (sedem) let ter kopija rodovnika. Prijavljeni veterani prejmejo posebna priznanja in darila kluba oz. donatorja. Vrstni red veteranov bo izbran na podelitvi po izboru komisije.