TOP 10 pravilnik

Prijavnica in pogoji

*V vednost: poudarek je klubska razstava, kajti ta razstava ima poseben pomen.

Kaj potrebujete za prijavo na SKVPM TOP 10:

  • članstvo v klubu
  • pasmo v delokrogu kluba
  • 10 razstav po lastnem izboru
  • fotokopije ocenjevalnih listov
  • zaželjeno dokazilo iz BIS programa

Prijavo pošljete do 28.2. tekočega leta za prijavo na izbor predhodnega leta (poštni žig oz. e-mail datum ) na naslov:

Zoltan ČASAR,
Kresnice 40,
SI-1281 KRESNICE
s pripisom TOP 10-SKVPM

Oz. elektronsko:
e-mail: zoja.bulldogs@siol.net

Na Izbor TOP 10- SKVPM se lahko prijavijo vsi člani kluba ne glede na pasmo, samo da je v delokrogu kluba. Pogoj je celoletno članstvo v klubu oz. vsaj pristop do 01.06. tekočega leta. Izmed vseh prijavljenih, ki sodelujejo na Izboru, komisija izbere najuspešnejšega razstavnega psa / psico – zmagovalca TOP 10 SKVPM.

Za uvrstitev na lestvico, imate na voljo možnost prijav 10-ih razstav po vašem izboru. V primeru istega števila točk po razvrstitvi, obstaja možnost za dodatni dve prijavi.

Kot dokazilo za prijavljene razstave obvezno priložite fotokopije ocenjevalnih listov. Brez fotokopij je prijava neveljavna. Za točke iz BIS programa jamčite s svojim podpisom pri oddaji, komisija pa vas lahko zaprosi za dodatna dokazila ali pa preveri pri organizatorju razstave. Najboljše je, da priložite verodostojen dokaz ( fotografijo ali link povezavo do uradne spletne strani z rezultati, kontaktno osebo organizatorja oz. podatek, kjer se to lahko uradno preveri ).

Ne pozabite da:

  • bodo vse prijavnice komisijsko pregledane,
  • kasnejših prijav in neveljavnih prijavnic NE bomo upoštevali,
  • v primeru nejasnosti oz. dvoma Vas lahko zaprosimo za dodatne podatke,
  • morebitne pritožbe rešuje komisija za pritožbe, imenovana s strani Upravnega odbora kluba,
  • razglasitev rezultatov, podelitev priznanj in nagrad bo na redni letni skupščini kluba.

 

Po zaključku prijav boste vsi prijavljeni obveščeni (izključno po e-mailu) o vaši prijavi in seštevku točk. V primeru nepravilnosti se lahko v roku 7 dni pritožite.
Po preteku pritožbenega roka je Izbor zaključen. Osebna prisotnost na razglasitvi rezultatov je obvezna.

Nagrade

Vsi udeleženci bodo prejeli priznanje kluba. Prvih deset / TOP 10 / prejme spominska darila in nagrado s strani donatorja, ki ga pridobi komisija.

Zmagovalec TOP 10-SKVPM, prejme prehodni pokal za dobo enega leta, ki ga na naslednji podelitvi preda naslednjemu zmagovalcu. Na pokalu je ploščica, kjer je izpisano ime zmagovalnega psa / psice in lastnika. Pokal je last kluba in ostaja za nadaljnje izbore TOP 10-SKVPM, ki s tem postaja tradicionalni vsakoletni Izbor. V primeru, da na izboru trikrat zaporedoma zmaga isti pes / psica – istega lastnika, postane pokal trajna last zmagovalca.

Opozorilo: Nagrade zapadejo v primeru osebne neudeležbe!! (razen, če pisno pooblastite drugega člana, da v vašem imenu dvigne nagrado).