Profil povprečnega člana SKVPM

Na anonimno anketo v letu 2003 je odgovorilo le 16 članov od 155, to je dobrih 10% članov. Na vsako vprašanje je bilo možno odgovoriti z večimi odgovori.


Splošen profil povprečnega člana SKVPM:

– ima 2 psa
– ima dostop do svetovnega spleta
– rad razstavlja svoje pse
– rad se druži s sebi enakimi in rad bi razširil svoje kinološko znanje
– potrebuje koristne informacije o vzreji
– ne želi se ukvarjati z delom v klubu in ne mara sestankovanj, hkrati pa je kritičen do vodstva kluba (tipično slovensko, ni kaj).


Zelo pozitiven je odgovor na vprašanje, zakaj so sploh včlanjeni v SKVPM; 
kar 50 % je takšnih, ki bi radi razširili svoje kinološko znanje in se družili s pasjimi somišljeniki.
Na prejšnji odgovor se tudi lepo navezuje odgovor na vprašanje, kaj so pričakovali od članstva v SKVPM, saj je kar 69 % odgovorilo, da so potrebovali koristne informacije s področja vzreje.
Če odgovori anketirancev nakazujejo resnično smer, se za nadaljnjo vzrejo kvalitetnih psov ni bati!!!


Vprašljivo pa je delovanje kluba kot celote, saj nas zbode v oči, da je le 69 % članov z delom samo delno zadovoljnih in da jih kar 31 % motijo predolgi odzivni roki pri iskanju informacij, dokumentov, hkrati pa bi pri delu kluba bilo pripravljenih sodelovati le 31 %. Najbrž se ne zavedajo, da je klub ljubiteljska in ne dobičkonosna organizacija in da nihče v klubu za svoje delo ne dobi plačila! 

Najbolj nerealna pa je kritika, da na spletnih straneh našega kluba ni novih informacij ( 12 % ), saj nam od marca 2002 spletne strani ureja gospa Jana Pahovnik. Na straneh so vselej nove informacije in vsa obvestila, ki jih člani prispevajo. Žal pa jih prispevajo zelo malo!

Nobeden od anketirancev pa ni zapisal, da nima možnosti dostopa do interneta!

Večina anketirancev si želi več srečanj in strokovnih seminarjev, izmenjavo informacij in promocijo pasem našega kluba na širši ravni, konkretnega predloga; kako, kje in kdo, pa ni podal nihče.


ODGOVORI NA VPRAŠANJA    ( % )
1. Zakaj ste včlanjeni v SKVPM?
                A) ker sem potreboval(a) usluge kluba ( vzrejno dovoljenje,…. )        25%
                B) ker bi si rad povečal svoje kinološko znanje        50%
                C) ker se rad(a) družim s pasjimi somišljeniki        50%
                D) ker bi rad(a) sodeloval(a) pri delu kluba         31%

2. Kaj ste zase pričakovali od članstva v SKVPM?
                A) koristne informacije s področja vzreje            69%
                B) koristne informacije s področja vzgoje            37%
                C) koristne informacije o zdravju in prehrani psov          12%
                D) pomoč pri nakupu kvalitetnega psa         25%

3. Ste z delom kluba zadovoljni?
                A) DA    31%
                B) DELNO       56%
                C) NE    0%

4. Kaj vas pri delovanju kluba najbolj moti?
                A) predolgi odzivni roki pri iskanju informacij, dokumentov       31%
                B) premalo strokovnega angažiranja do članov                 19%
                C) preredko izhajanje Glasila     25%
                D) ni novih informacij na spletnih straneh našega kluba          12%

5. Imate možnost dostopa do informacij preko interneta?
                A) DA    75%
                B) OBČASNO     6%
                C) NE     0%

6. Koliko psov imate?    Povprečno 2

7. S s svojim(i) psom (psi) se udeležujem: 
                A) razstav           REDNO ( 44% )            OBČASNO ( 44% )             NIKOLI ( 0% )
                B) delovnih tekmovanj in agility-ja se ne udeležuje nobeden od anketirancev 
                C) klubske razstave        REDNO ( 38% )   OBČASNO( 12% )             NIKOLI ( 25% )
                D) piknik sekcije              REDNO ( 25% )   OBČASNO ( 19% )            NIKOLI ( 12% )

8. Se udeležite redne Letne skupščine SKVPM?
                E) prisoten(a) sem na vsaki skupščini     25%
                F) občasno         19%
                G) nikoli               44%

9. Vaš predlog za boljše delovanje oz. boljše sodelovanje med Upravnim odborom kluba in člani:
– več srečanj in strokovnih seminarjev 
– izboljšati informiranje članov o delu Sekcij in kluba
– člane seznanjati o pasmah ( npr. o spremembah standarda )

10. Kaj menite, da je namen in cilj kluba?
– vzgoja in vzreja kvalitetnih psov
– združevanje članov in pomoč pri nakupu kvalitetnih psov
– izmenjava informacij
– promocija pasem našega kluba na širši ravni 

11. Če želite, navedite svoj E-mail in kakšno pasmo psov imate:
E-mail je navedlo 69% anketirancev, nekaj med njimi je neveljavnih. 
Pasmo psov je navedlo 75% anketirancev.

Uredila: Nataša Šetinc