Vzrejni postopek

Vsi pasemski psi, ki imajo v Sloveniji veljaven rodovnik morajo pred paritvijo opraviti vzrejni pregled.


Vzrejni pregled organizira dvakrat letno pristojen klub oz. organizacija. Za pristop k vzrejnemu pregledu morajo biti psi oziroma psice stari vsaj 15 mesecev, lastniki pa morajo vzrejni komisiji predložiti tudi kopijo rodovnika, potrdilo o slikanju kolkov in oceno zunanjosti, ki jo lahko že poprej pridobijo na kinološki razstavi. Pomembno je le, da so ocenjeni s strani slovenskega kinološkega sodnika in v starosti od 9 mesecev dalje. Ko je pregled psa opravljen, mu vzrejna komisija dodeli vzrejno oceno. Pogoj, da mladički dobijo rodovnike je, da se med seboj parijo le vzrejno pregledani psi in psice.

Po opravljeni paritvi se izpolni formular “prijava paritve” v štiri izvodih. Eno obdrži lastnik samca, eno lastnik samice, ostali dve pa se pošlje vzrejni komisiji in vzrejnemu referentu. Referenta si lahko lastnik psice izbere sam. Lahko je regijski ali pa je priporočen od pasemskega kluba.


Vzreditelj je dolžan referenta obvestiti o leglu. Dogovorita se o datumu pregleda legla ki pa mora biti do starosti petih dni mladičev. Ob ogledu legla mora imeti lastnik mladičev pripravljena imena za mladiče in fotokopijo članske izkaznice kluba v katerem je včlanjen. Priloži lahko tudi dokazila o eventuelnih doseženih prvaštvih, tako za samca kot tudi za samičke. Če je psico paril v tujini, mora priložiti še fotokopijo rodovnika samca. Vsi ti podatki se vpišejo v rodovnike mladičev.


Leglo se popiše na predpisan formular “Prijava legla”, ki ga vzrejni referent odda na Kinološko zvezo Slovenije. Bistvenega pomena je, da vzrejni referent pasmo dobro pozna, saj je pri popisu legla v formular treba vpisati tudi točno barvo in tip dlake. Napr. pri šar pejih poznamo osnovne in “dilute” barve. Pri slednjih je barva kožuha enotna barvi smrčka. Dobro je vedeti, da se nekatere barve kožuščka od kotitve do časa tetoviranja lahko nekoliko spremenijo. Nepoznavalci lahko kaj hitro zamenjajo črno s čokoladno, soboljevinasto s sedlasto, ki ni dovoljena ali pa marelično s krem, in podobno. Lahko se celo skotijo mladiči, ki so popolnoma netipičnih barv (sedlasta, bela, albino, progasta, lisasta, pikasta, črno-rjava). Enako zahtevno je tudi prepoznavanje tipa dlake šar pejev in pomembno je, da vzrejni referent poleg barv pozna tudi oba pravilna tipa dlake. Ob prvem ogledu legla, se pri nekaterih mladičih še ne ve čisto zagotovo ali bo “horse coat” ali “brush coat”. Obstaja tudi tretji tip dlake imenovan “bear coat”, ki pa je nepravilen, oziroma po standardu pasme ni dovoljen za nadaljno vzrejo.


Kadar referenti niso prepričani v pravilnost mladičev ali pa če so pri lastniku, ki ima leglo prvič, priporočam, da se pred vpisom legla v formular pozanimajo pri izkušenem vzreditelju ali pri vzrejnem referentu, ki ima več izkušenj s pasmo in pozna pasemske značilnosti.


Na osnovi izpolnjenega formularja vzrejni oz. tetovirni referent prejme od Kinološke zveze tudi tetovirne številke. Tetovira se med 7 in 8. tednom starosti mladičev. Tetovira se lahko v levi uhelj ali v stegensko gubo.

Šele ko so mladiči tetovirani, očiščeni notranjih zajedalcev in cepljeni, lahko odidejo k novim skrbnim lastnikom. Kinološka zveza Slovenije lastniku legla v roku dveh mesecev od oddaje prijave legla (če so seveda pravilno priloženi vsi dokumenti) izda rodovnike.

Priporočam vsem vzrediteljem, predvsem ljubiteljskim, da so čim več v stiku s svojim vzrejnim referentom. Vzrejni referent je oseba, ki bo z nasveti pomagal razrešiti morebitne težave pred katerimi se znajdejo “novopečeni” vzreditelji.


Tekst: Andreja Čučnik, kinološki sodnik in vzrejno tetovirni referent